Pastatų ūkio priežiūra

Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūra

Elektros ir žaibosaugos sistemų priežiūra

Vandentiekio ir nuotėkų sistemų priežiūra